Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2017Open access

Hållbar landsbygdsutveckling : samverkan för kunskapsproduktion och lärande

Elbakidze, Marine; Angelstam, Per; Axelsson, Robert; Dawson, Lucas; Garrido, Pablo; Sahilu, Mersha Gebrehiwot; Johansson, Karl-Erik; Manton, Michael; Naumov, Vladimir; Orlikowska, Ewa; Stryamets, Nataliya; Törnblom, Johan

Abstract

Landsbygdens naturresurser och andra värden är viktiga för att vidareutveckla en biobaserad ekonomi och att stärka Sverige som besöksnation. Därför är det viktigt med befolkade, aktiva och växande landsbygder. Landsbygden står dock inför stora utmaningar. Hur skapas attraktiva bygder? Hur bevaras gamla jobb, och skapas nya? Hur bevaras ekologiska, sociala och kulturella värden? Genom tvärvetenskaplig forskning tillsammans med aktörer på olika samhällsnivåer verkar vi för en hållbar landsbygd genom att generera kunskap och bidra till lärande. Vårt internationella arbetssätt ger nya perspektiv på kunskapsproduktion och lärande tillsammans med praktiker, och skapar förutsättningar för problembaserad utbildning för hållbar landsbygdsutveckling. Här presenteras huvudinriktningarna för vår forskning för hållbar landsbygdsutveckling.

Keywords

samverkan; naturkapital; mänskligt välbefinnande; transdisciplinär forskning; landskapsrestaurering; landskapsansats

Published in

Fakta. Skog
2017, number: 2016:11Publisher: Fakulteten för skogsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet