Skip to main content
Book, 2017

Alternativ till gräsmatta i Sverige - från teori till praktik : en manual

Ignatieva, Maria

Abstract

Målet med den här handboken är att dela en vision om gräsmattor som är ett resultat av det transdisciplinära forskningsprojektet ”LAWN - Gräsmattan som ekologiskt och kulturellt fenomen: på spaning efter hållbara gräsmattor i Sverige” (2013-2016) finansierat av Formas. Inledningsvis presenterar vi resultaten från forskningsprojektet och diskuterar befintliga alternativ till konventionella gräsmattor från Europa och Nordamerika. Sedan analyserar och diskuterar vi erfarenheter från Sverige, inklusive våra egna försök på Campus Ultuna vid SLU i Uppsala. Vi bidrar också med praktiska råd om hur man kan etablera och förvalta olika slags alternativ till gräsmatta som är lämpliga för svenska förhållanden.

Keywords

Gräsmatta; Biologisk mångfald; Urbana grönytor

Published in


Publisher: Institutionen för stad och land, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Urban and Rural Development

UKÄ Subject classification

Other Social Sciences not elsewhere specified
Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

Publication Identifiers

ISBN: 978-91-85735-41-9, eISBN: 978-91-85735-42-6

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/119587