Skip to main content
Factsheet, 2017

Förstärkt växtskydd med blommande växter : i grönsaks- och fruktodling

Nilsson, Ulf; Porcel Vilches, Mario; Swiergiel, Weronika; Wivstad, Maria

Abstract

I dag finns ett stort intresse bland odlare och rådgivare för biologiska växtskyddsmetoder, speciellt i grönsaks- och fruktodling. Syftet med denna rapport är att förmedla resultat från aktuell forskning som studerat olika metoder för att förbättra biologisk bekämpning genom att gynna olika skadegörares naturliga fiender. Rapporten är en kortad och översatt version av en kunskapssyntes utgiven av EPOK 2016: ”Habitat manipulation – as a pest management tool in vegetable and fruit cropping systems, with focus on insects and mites”, författad av Ulf Nilsson, Mario Porcel, Weronika Świergiel och Maria Wivstad. Jordbruksverket har ansvarat för översättning och textbearbetning som gjorts av Birgitta Rämert och Elisabeth Ögren. Rapporten innehåller även ett tillägg med bilder från svenska odlingar. Merparten av bilderna är från gårdar som medverkar i Jordbruksverkets utvecklingsprojekt ”Biodiversitet i frilandsodling” som startade 2015. Elisabeth Ögren och Johan Ascard, Jordbruksverket, har skrivit bildtexterna i det avsnittet. Med denna kortare rapport vill vi göra materialet från kunskapssyntesen mer lättillgängligt och inspirera till att utveckla biologiska bekämpningsmetoder i praktisk odling.

Keywords

biologiskt växtskydd; naturliga fiender; ekologisk produktion

Published in


ISBN: 978-91-576-9534-5
Publisher: SLU Ekologisk produktion och konsumtion, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Nilsson, Ulf
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology
Porcel Vilches, Mario
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Plant Protection Biology
Swiergiel, Weronika
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Plant Protection Biology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Crop Production Ecology

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/119596