Skip to main content
Factsheet, 2017

Ekologisk krukväxtproduktion : substrat en utmaning

Löfkvist, Klara; Söderlind, Marcus; Bergstrand, Karl-Johan

Abstract

Odlingskvalitet för ett antal kommersiella substrat för ekologisk odling utvärderades i en stor undersökning. Kvaliteten varierade stort och av delvis oklara orsaker. För att förstå mer undersöks nu kvävefrigivning från olika gödselmedel.

Keywords

Ekologisk krukväxtproduktion; Växthusodling; Substrat

Published in


Publisher: EPOK – Centrum för ekologisk produktion och konsumtion, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

RISE Research Institutes of Sweden
Söderlind, Marcus
Söderlinds ekologiska grönsaker
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Biosystems and Technology

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/119597