Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 2017

Ekologisk krukväxtproduktion : substrat en utmaning

Löfkvist, Klara; Söderlind, Marcus; Bergstrand, Karl-Johan

Abstract

Odlingskvalitet för ett antal kommersiella substrat för ekologisk odling utvärderades i en stor undersökning. Kvaliteten varierade stort och av delvis oklara orsaker. För att förstå mer undersöks nu kvävefrigivning från olika gödselmedel.

Keywords

Ekologisk krukväxtproduktion; Växthusodling; Substrat

Published in


Publisher: EPOK – Centrum för ekologisk produktion och konsumtion, Sveriges lantbruksuniversitet