Skip to main content
Report, 2012

Möjligheten och lämpligheten av att anlägga vindskydd utefter vindutsatta cykelvägar

Hydén, Christer; Skärbäck, Erik; Engel, Stefanie

Abstract

Cykelstråket mellan Malmö och Lund har varit försökssträcka. Intervjuer visade att vinden var det dominerande problemet tillsammans med osäkerhet vid korsande av bilvägen. Ett problem för cyklisterna är att medvind inte kompenserar helt energiförlusten för motvinden i andra riktningen. Hastighetsmätningar indikerade att cyklisterna tycks föredra ett större motstånd i motvinden för att därigenom kunna hålla en konstant hastighet totalt sett i medvind, motvind. Olika principiella lösningar med vindskydd har redovisats. Eftersituationen är illustrerad med hjälp av ett bildcollage. I kommande projekt är avsikten att anlägga några försökssträckor och då i detalj studera hur cyklandet påverkas och vilka åsikter cyklisterna har av de nya skydden. ”Förräkningar” har redan påbörjats.

Keywords

cykeltrafik; vindskydd; lä; vegetation; cykelväg; trafiksäkerhet; hastighet; landskap

Published in

Bulletin (Lunds tekniska högskola, Institutionen för teknik och samhälle, Trafik och väg)
2012, number: 273
Publisher: Lunds tekniska högskola

Authors' information

Hydén, Christer
Lund University
Engel, Stefanie
Lund University

UKÄ Subject classification

Landscape Architecture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/119600