Skip to main content
Report, 2012

Ljungheden i Vrå socken och Skogssällskapet

Kardell, Lars

Keywords

moors; calluna vulgaris; vegetation; sweden

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig landskapsvård
2012, number: 114
Publisher: Institutionen för skoglig landskapsvård, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Kardell, Lars
Swedish University of Agricultural Sciences, Environmental Forestry

UKÄ Subject classification

Economic Geography
History
Forest Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/119603