Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 2022

Kornhelsädens näringsvärde och avkastning : Hur påverkar vårkornets utvecklingsstadium vid skörd näringsinnehåll och avkastning?

Nadeau, Elisabet; Hallin, Ola

Published in

AV_FOIMJÖLK Folder
2022, number: 28
Publisher: Agroväst

    UKÄ Subject classification

    Animal and Dairy Science

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/119720