Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2022Open access

Nya växtskadegörare – varför utgör de ett växande problem och vad kan vi göra åt det?

Björklund, Niklas; Boberg, Johanna

Published in

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens tidskrift (KSLAT)
2022, Volume: 161, number: 7, pages: 44-47