Skip to main content
Report, 2022

Beskattningsmodell för järv : prognoser för järvpopulationen 2023 vid olika beskattningsnivåer under 2022

Andren, Henrik; Persson, Jens

Published in

Rapport från Viltskadecenter
2022, number: 2022:6
ISBN: 978-91-987584-9-8
Publisher: SLU Viltskadecenter, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology

Associated SLU-program

Wildlife Damage Centre

Sustainable Development Goals

SDG15 Life on land

UKÄ Subject classification

Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/119961