Skip to main content
Report, 2022

Vattenkvaliteten i Storvänern 2021

Sonesten, Lars

Abstract


Vattenkvaliteten är förhållandevis stabil i Storvänern. Halterna av närsalter och organiskt material i vattnet 
har varit på förhållandevis stabila nivåer under senare år. Klorofyllhalten varierar jämförelsevis mycket 
under åren, även om halterna överlag är låga. Siktdjupet har varit på en förhållandevis stabil nivå under 
senare år och varierar framförallt med vattenfärgen och mängden växtplankton i vattnet.

Published in


Publisher: Vänerns vattenvårdsförbund

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment

Associated SLU-program

Lakes and watercourses
Eutrophication
Climate
Use of FOMA data

Sustainable Development Goals

SDG14 Life below water

UKÄ Subject classification

Environmental Sciences
Geochemistry
Oceanography, Hydrology, Water Resources

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/120029