Skip to main content
Report, 2022

Växtplankton i Storvänern 2021

Sonesten, Lars; Quintana, Isabel

Abstract

Säsongsmedelbiovolymerna för 2021 översteg medelvärdena för samtliga tre provplatser. Kiselalger dominerade som vanligt artsammansättningen under april och maj, men även med ett stort inslag av rekylalger i maj. Vid juni-provtagningen var det mer varierande vilka växtplanktongrupper som dominerade vid de tre provplatserna. Biovolymerna i augusti var högre än normalt och kiselalgerna utgjorde en stor del av den totala biovolymen vid samtliga tre provplatser. Statusbedömningar av vattenkvaliteten med avseende på näringspåverkan ger en hög status för totalbiovolymerna både för de senaste tre åren och för hela perioden från 1979. Det trofiska planktonindexet PTI ger däremot generellt sett en något sämre status än totalbiovolymen.

Published in


Publisher: Vänerns vattenvårdsförbund

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment

Associated SLU-program

Lakes and watercourses
Eutrophication
Climate
Biodiversity
Use of FOMA data

Sustainable Development Goals

SDG14 Life below water

UKÄ Subject classification

Environmental Sciences
Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/120032