Skip to main content
Report, 2022

Bottendjur i Storvänern 2021

Sonesten, Lars

Abstract

Vänerns djupbottnar uppvisade 2021 populationstätheterna på nivåer över det normala vid både 
Tärnan i Värmlandssjön och vid Megrundet i Dalbosjön. De dominerande grupperna var som vanligt
vitmärlor och glattmaskar vilket gäller både täthetsmässigt och för biomassorna. Vid båda provplatserna 
var biomassorna på jämförelsevis höga nivåer. Båda tätheterna och biomassorna är vanligen betydligt
större vid Megrundet än vid Tärnan, vilket även gäller medelvikten på de dominerande vitmärlorna som
vid Megrundet var den hittills högsta som noterats för Vänern. 

Published in


Publisher: Vänerns vattenvårdsförbund

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment

Associated SLU-program

Lakes and watercourses
Eutrophication
Climate
Biodiversity
Use of FOMA data

Sustainable Development Goals

SDG14 Life below water

UKÄ Subject classification

Ecology
Zoology
Environmental Sciences

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/120033