Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Other publication in scientific journal2022

Göran Salmonsson & Linn Spross, Försörjningens förändrade former: Lönear­bete och fattigvård under 1800­talet (Lund: Arkiv förlag 2021)

Andersson, Martin

Published in

Historisk Tidskrift
2022, Volume: 142, number: 4, pages: 657-660