Skip to main content
Other publication, 2022

Vetenskapen säger - om genmodifierande växter

Von Bothmer, Roland; Fagerström, Torbjörn; Jansson, Stefan; Nyman, Marie; Sundström, Jens

Abstract

Växtförädling har använts inom jordbruket i tusentals år. Men den explosiva utvecklingen inom cell- och molekylärbiologin på senare år har gett oss nya möjligheter att förädla växter med hjälp av genteknik. Resultatet kan bli minskad användning av gödsel och bekämpningsmedel samt nyttigare grödor som klarar ett förändrat klimat. Den här skriften vill beskriva vetenskapens syn på den roll som genmodifierade växter och växtförädling kan spela.

Published in

Vetenskapen säger
2022, number: 3
Publisher: Kungliga Vetenskapsakademien

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Plant Breeding
Fagerström, Torbjörn
Lund University
Jansson, Stefan
Umeå University
Nyman, Marie
The Swedish Gene Technology Advisory Board
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Plant Biology

UKÄ Subject classification

Plant Biotechnology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/120056