Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2022

Miljöpåverkan av svensk nöt- och lammköttsproduktion

Ahlgren, Serina; Behaderovic, Danira; Wirsenius, Stefan; Carlsson, Annelie; Hessle, Anna; Toräng, Per; Seeman, Anett; den Braver, Theo; Kvarnbäck, Olle

Keywords

nötkött; lammkött; LCA; klimat; biologisk mångfald; beef; lamb; climate; biodiversity

Published in

RISE Rapport
2022, number: 2022:143eISBN: 978-91-89757-32-5
Publisher: RISE Research Institutes of Sweden