Skip to main content
Magazine article, 2022

Bristande uppföljning av ekologisk kompensation

Öckinger, Erik

Abstract

Det saknas rutiner för att ta reda på om Ekologisk kompensation egentligen uppfyller sitt syfte. Det visar ett nyligen avslutat forskningsprojekt vid SLU. Det behöver också skapas möjligheter att samla erfarenheter av tidigare kompensationsprojekt och göra dem sökbara, för att succesivt höja kompetensen i branschen.

Published in

Biodiverse
2022, Volume: 27, number: 2, pages: 18-19

  SLU Authors

  UKÄ Subject classification

  Social Sciences Interdisciplinary
  Ecology

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/120183