Skip to main content
Factsheet, 2022

Sveriges klimatrapportering - markanvändning och skogsbruk

Lundblad, Mattias; Karltun, Erik; Stendahl, Johan; Lindahl, Anna; Petersson, Hans; Wikberg, Per-Erik; Bolinder, Martin

Abstract

 • SLU sammanställer Sveriges rapportering av utsläpp och upptag av växthusgaser
  från markanvändning och skogsbruk.
 • Om man undantar markanvändning och skogsbruk var Sveriges utsläpp av
  växthusgaser under 2020 46 miljoner ton CO2-ekvivalenter.
 • Markanvändning och skogsbruk bidrog samma år till ett nettoupptag på
  40 miljoner ton CO2-ekvivalenter, varav skogsmark stod för 96 %.
 • Det största nettoupptaget av kol i levande biomassa sker i produktionsskog,
  men upptaget per arealenhet är något större i skog som skogsägarna
  frivilligt undantagit från skogsbruk

Keywords

Klimatrapportering; LULUCF; markanvändning

Published in

Fakta. Skog
2022, number: 2022:7
Publisher: Fakulteten för skogsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Resource Management
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Resource Management
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology

UKÄ Subject classification

Forest Science
Soil Science
Climate Research

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/120215