Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2022

Utveckling av förbättrade metoder för bedövning av grisar vid slakt - nuläge och möjligheter

Berg, Lotta; Wallenbeck, Anna; Wallgren, Torun

Published in

Svensk Veterinärtidning
2022, Volume: 74, number: 10, pages: 14-17