Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Magazine article, 2022

Djurvälfärd och djurskydd för veterinärstudenterna på SLU

Lindsjö, Johan; Berg, Lotta

Published in

Svensk Veterinärtidning
2022, Volume: 74, number: 10, pages: 24-25