Skip to main content
Magazine article, 2022

Iskonvaljer – vällukt, växtmedicin och vidskepelse …

Appelgren, Lars-Erik

Abstract

Till julens väldofter hör den ”urtima” doften av liljekonvaljer. Jag skriver ”urtima” därför att liljekonvaljen normalt blommar i maj-juni och inte vid jultiden.

Published in

Svensk Veterinärtidning
2022, volume: 74, number: 10, pages: 52-55

Authors' information

UKÄ Subject classification

Pharmacology and Toxicology
Ethnology
Botany

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/120248