Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Magazine article, 2022

Iskonvaljer – vällukt, växtmedicin och vidskepelse …

Appelgren, Lars-Erik

Abstract

Till julens väldofter hör den ”urtima” doften av liljekonvaljer. Jag skriver ”urtima” därför att liljekonvaljen normalt blommar i maj-juni och inte vid jultiden.

Published in

Svensk Veterinärtidning
2022, Volume: 74, number: 10, pages: 52-55