Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Other publication2022

Många pratar om den biologisk mångfalden, men hur mäter vi den egentligen?

Sjögren, Jörgen

Published in

Title: Skogens värden : forskares reflektioner
ISBN: 978-91-89341-70-8
Publisher: Mittuniversitetet