Skip to main content
Other publication, 2022

Fungerar politiken för ett renare Östersjön?

Brady, Mark; Andersson, Anna

Abstract

Trots att jordbrukets näringsutsläpp till Östersjön har minskat krävs mycket mer för att uppnå de uppsatta miljömålen. Vi har utvärderat politiken som används för att minska utsläppen från de nio länder som samarbetar om restaureringen av Östersjön. Vi finner att den nuvarande politiken är otillräcklig eftersom:

• Många länder har inte genomfört de utlovade åtgärderna för att minska näringsutsläpp från jordbruket.

• Viljan att minska utsläppen undergrävs av en åtgärdsplan som är onödigt kostsam och som upplevs som orättvis.

• Vissa länder har svaga lokala institutioner medan andra har ineffektiva miljöstöd.

Published in

Policy brief / AgriFood Economics Centre
2022, number: 2022:2
Publisher: AgriFood Economics Centre

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Economics
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Economics

UKÄ Subject classification

Political Science (excluding Public Administration Studies and Globalization Studies)
Economic Geography

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/120319