Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2022

Att skapa framtidens resande : 15 förutsättningar för lärande i innovationsarbete

Mukhtar-Landgren, Dalia; Fred, Mats; Berglund-Snodgrass, Lina; Paulsson, Alexander

Abstract

Mot bakgrund av teknologiska landvinningar, plattformekonomins framväxt och behovet av mer miljövänliga transporter, pågår idag ett omfattande innovationsarbete relaterat till hållbart resande. Innovationsarbete kan organiseras på många sätt. I den här rapporten fokuserar vi på en form av organisering som fått allt större genomslag – det lokala experimentet. Olika former av försöksverksamheter, piloter, projekt och testbäddar pågår idag i nordiska kommuner och regioner. Här återfinns allt från piloter för bilfritt boende till försök med mobilitetshubbar. I de här experimenten produceras en hel del kunskap, men vad är det för typ av kunskap som produceras och hur kan den översättas till olika lokala kontexter?

Den här rapporten handlar om lärande från experiment och vänder sig till dig som arbetar med innovation i svenska regioner och kommuner. Rapporten är uppdelad i tre förutsättningar för lärande i innovationsarbetet. Förutsättningarna handlar om att aktörer involverade i innovationsarbetet behöver VILJA lära sig, de måste ha MANDAT att lära och till sist även ha de RESURSER som krävs för att lärande ska genereras. I anslutning till varje förutsättning hittar du fem frågor som är nödvändiga att besvara eller förhålla sig till om arbetet ska generera lärande – och i längden en hållbar förändring och utveckling.

Published in

eISBN: 978-91-89407-19-0
Publisher: K2