Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Conference paper2022

Mikroekonomiska perspektiv på den förändrade prissituationen i växtodlingen

Hansson, Helena

Published in

Medd. från Södra jordbruksförsöksdistriktet, Sveriges lantbruksuniversitet
2022, number: 75Title: Rapport från VÄXTODLINGS- och VÄXTSKYDDSDAGAR den 13 och 14 december 2022
Publisher: Partnerskap Alnarp, Sveriges lantbruksuniversitet

Conference

Växtodlings- och växtskyddsdagar, 13-14 december 2022,

    UKÄ Subject classification

    Economics

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/120406