Skip to main content
Other publication, 2022

För att säga "hur" behöver vi först förstå "varför"

Hansson, Helena

Published in


Publisher: Mistra Food Futures

  SLU Authors

  UKÄ Subject classification

  Economics
  Social Sciences Interdisciplinary

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/120411