Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Other publication2022

För att säga "hur" behöver vi först förstå "varför"

Hansson, Helena

Published in

Publisher: Mistra Food Futures

    UKÄ Subject classification

    Economics
    Social Sciences Interdisciplinary

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/120411