Skip to main content
Report, 2022

BECFOR – Skogshushållning med inriktning bioekonomi : Sammanställning av SLU:s forskarskola

Holmström, Emma; Larsson, Linnea; Schua, Karoline

Published in

Arbetsrapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
2022, number: 57
Publisher: Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Southern Swedish Forest Research Centre
Swedish University of Agricultural Sciences, Unit for Field-based Forest Research
Swedish University of Agricultural Sciences, Southern Swedish Forest Research Centre

UKÄ Subject classification

Economics
Forest Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/120414