Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2022Open access

BECFOR – Skogshushållning med inriktning bioekonomi : : sammanställning av SLU:s forskarskola 2017-2021

Holmström, Emma; Larsson, Linnea; Schua, Karoline

Published in

Arbetsrapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
2022, number: 57
Publisher: Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet