Skip to main content
Report, 2022

Djurplankton i Storvänern 2020 och 2021

Sonesten, Lars

Abstract

Djurplanktonbeståndet under 2020 och 2021 karakteriserades generellt sett av höga 
individtätheter vid både juni- och augustiprovtagningarna. Antalsmässigt så domineras sammansättningen som vanligt av olika jämförelsevis småväxta hjuldjur och hoppkräftor. Biovolymerna var 
generellt sett på lägre nivåer än normalt på samtliga tre stationer, men med undantag för juni 2021 
vid Megrundet och augusti samma år vid Dagskärsgrund, där biovolymerna var större normalt på 
grund av mer storväxta hjuldjur.

Published in


Publisher: Vänerns vattenvårdsförbund

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment

Associated SLU-program

Lakes and watercourses
Biodiversity
Use of FOMA data

Sustainable Development Goals

SDG14 Life below water

UKÄ Subject classification

Zoology
Environmental Sciences
Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/120477