Skip to main content
Magazine article, 2022

Genetisk variation hos körsbär

Nybom, Hilde

Abstract

Att sortbestämma körsbär är svårt. DNA-analys gör det lättare att gruppera ihop träd som hör till en och samma sort. Att sedan reda ut vilket namn sorten bör ha kan vara knepigt då många träd i sortsamlingarna har fel etikett.

Published in

Pomologen
2022, number: 3, pages: 10-14

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Plant Breeding

UKÄ Subject classification

Genetics and Breeding

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/120489