Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2022

Utvärdering av VR-glasögon i skogsmaskinsimulatorer : en del av projektet ”Skogen i VR”

Häggström, Carola; Englund, Martin

Abstract

Oryx simulations AB har utvecklat möjligheten att använda VR-glasögon med sina skogsmaskinsimulatorer. Den här studien är en utvärdering av hur olika användare upplever användningen av VR-glasögon jämfört med att använda traditionella dator- eller TV-skärmar. Tre olika användargrupper identifierades och intervjuades: primäranvändare är förare som använder simulatorn som till exempel studenter, sekundäranvändare som lärare och forskare samt sidoanvändare som observatörer vid demotillfällen.

I den här studien intervjuades studenter på skogsbruksskolor, deras lärare, en forskare och demo-organisatörer.

Nästan alla primär-och sekundäranvändare var eniga om att det fungerar bättre att använda maskinen med VR-glasögon än med traditionella skärmar. Djupseendet innebär bättre hantering av kranen, bättre hantering av terrängen och en mer verklighetstrogen känsla, vilket leder till ett bättre utförande av uppgiften.

Ett annat intryck från intervjuerna med lärarna och studenter är att åksjuka är ett allvarligare problem med VR-glasögon än med skärmar och hindrar en del användare från att använda dem mer. En strategi som nämns är att inledningsvis använda VRglasögonen korta perioder, men alla användare är inte motiverade att gå igenom obehaget som processen innebär. En fördel med VR-glasögonen är att eleverna verkar vara mer fokuserade på uppgiften I simulatorn och mindre distraherade av annat som pågår i rummet.

Lärare tyckte att de behöver förklara uppgifterna mer noggrant när de instruerar elever med VR-glasögon. Eftersom Komatsu-simulatorer samtidigt använder en konventionell skärm kan lärarna be eleverna att ta av glasögonen för att diskutera uppgiften, peka och förklara för studenten.

Forskaren förutspådde att VR-glasögonen kommer att vara förstahandsvalet i framtida simulatorstudier, men på grund av risken för åksjuka, kommer studierna om möjligt utformas så att de även går att genomföra med konventionella skärmar. Forskarens erfarenhet är att ojämn terräng ökar risken för åksjuka och kommer därför att planera för att begränsa sådant i framtiden.

Användning av VR-glasögonen vid demotillfällen rapporterades väcka nyfikenhet och en vilja att uppleva hur det är från förarperspektivet. De flesta besökarna på demotillfällena hade inte prövat VR-glasögon förut. Demo-organisatörerna rekommenderade också att ha en konventionell skärm för att ge observatörer en översikt av simuleringen.

35 procent av simulatoranvändarna skulle rekommendera användning av VR-glasögon till Komatsus simulator och sågs som ambassadörer för teknologin, 30 procent var passiva och 35 procent var kritiker som inte skulle rekommendera teknologin till andra användare.

Published in

Arbetsrapport / Skogforsk
2022, number: 1131
Publisher: Skogforsk

  Sustainable Development Goals

  SDG4 Quality education
  SDG8 Decent work and economic growth

  UKÄ Subject classification

  Forest Science
  Interaction Technologies

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/120503