Skip to main content
Proceedings (editor), 2021

Rapport från Växtodlings- och Växtskyddsdagar i Växjö 7-8 dec 2021

Published in

Medd. från Södra jordbruksförsöksdistriktet, Sveriges lantbruksuniversitet
2021, number: 74
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Editors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Unit for Collaboration and Development

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/120526