Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Proceedings (editor), 2021

Rapport från Växtodlings- och Växtskyddsdagar i Växjö 7-8 dec 2021


Swartz, Carl-Otto (ed.)

Published in

Medd. från Södra jordbruksförsöksdistriktet, Sveriges lantbruksuniversitet
2021, number: 74
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

   SLU Editors

  • Swartz, Carl-Otto

   • Unit for Collaboration and Development, Swedish University of Agricultural Sciences

  UKÄ Subject classification

  Agricultural Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/120526