Skip to main content
Proceedings (editor), 2022

Rapport från Växtodlings- och Växtskyddsdagar i Växjö den 13 och 14 december 2022


Schroeder, Håkan (ed.)

Published in

Medd. från Södra jordbruksförsöksdistriktet, Sveriges lantbruksuniversitet
2022, number: 75
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

  SLU Editors

  • Schroeder, Håkan

   • Unit for Collaboration and Development, Swedish University of Agricultural Sciences

  UKÄ Subject classification

  Agricultural Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/120611