Skip to main content
Magazine article, 2022

Sockerbetor gynnas av kalkning – men lagom är bäst

Blomquist, Jens; Berglund, Kerstin; Olsson Nyström, Åsa

Abstract

Försök med strukturkalk inom ett LOVA-projekt visade att växtföljdens grödor reagerar på skilda sätt för samma insats, och att jordens start-pH är avgörande. Sockerbetor gynnas av kalkning och högt pH, men lagom är bäst när man ser till hela växtföljden.

Published in

Betodlaren
2022, number: 3, pages: 57-60

Authors' information

Agraria Ord & Jord
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment
Olsson Nyström, Åsa
NBR Nordic Beet Research Foundation

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/120644