Skip to main content
Report - Peer-reviewed, 2022

Kärnavfallsrådets slutbetänkande : inför fortsättningen av pågående slutförvarsprocess och eventuella nya processer

Bråkenhielm, Carl-Reinhold; Grape, Sophie; Harms-Ringdahl, Mats; Hilding-Rydevik, Tuija; Kaiserfeld, Thomas; Karlsson, Mikael; Persson, Ingmar; Soneryd, Linda; Hänninen, Hannu; Persson, Ingvar

Published in


Publisher: Oxford Research

Authors' information

Bråkenhielm, Carl-Reinhold
Uppsala University
Grape, Sophie
Uppsala University
Harms-Ringdahl, Mats
Stockholm University
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Urban and Rural Development
Kaiserfeld, Thomas
Linköping University
Karlsson, Mikael
Uppsala University
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Molecular Sciences
Soneryd, Linda
University of Gothenburg
Hänninen, Hannu
Aalto University
Persson, Ingvar
Swedish Nuclear Power Inspectorate (SKI)

UKÄ Subject classification

Environmental Sciences

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/120653