Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2022Open access

Forskningsagenda för ekologiskt lantbruk och ekologisk mat


Spångberg, Johanna (ed.); Ullven, Karin (ed.)

Published in


eISBN: 978-91-576-9993-0
Publisher: SLU Ekologisk produktion och konsumtion, Sveriges lantbruksuniversitet