Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2022

Forvaltning og governance av utemiljøer : Del 1: Å forstå utemiljøers forvaltning og governance

Jansson, Märit; Sunding, Anna; Randrup, Thomas

Published in

Park & Anlegg
2022, Volume: 21, number: 6, pages: 46-52