Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2022

Forvaltning og governance av utemiljøer : Del 2: Utemiljøenes sammensetning og verdi

Randrup, Thomas; Jansson, Märit; Sunding, Anna

Published in

Park & Anlegg
2022, Volume: 21, number: 7, pages: 50-55