Skip to main content
Report, 2023

Urfolksperspektiv på livsmedelsstrategin

Asztalos Morell, Ildikó; Falk-Eliasson, Isak; Eriksson, Robin

Abstract

Trots internationella och nationella förpliktelser att ge urfolk och samer förutsättningar att utöva sin traditionella försörjning, misslyckas staten med att leva upp till dessa. Livsmedelsstrategier från Sveriges nordligaste regioner – där samiska näringsidkare gör sina största bidrag till ekonomin – brister i hur de inkluderar ett samiskt perspektiv på livsmedelsproduktion. Strategierna nämner rennäringen och dess ekonomiska betydelse, men lyfter inte dess strukturella problem. Strategierna diskuterar inte heller andra samiska näringar (fiske, jakt, matförädling) eller statens skyldigheter mot dessa. I arbetet mot ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbara livsmedelssystem finns det möjligheter med att inkludera ett urfolksperspektiv som förbises.

Published in

SLU Future Food Reports
2023, number: 22
ISBN: 978-91-8046-803-9, eISBN: 978-91-8046-804-6
Publisher: SLU Framtidens mat, Sveriges lantbruksuniversitet

  SLU Authors

  Associated SLU-program

  Future Animal Health and Welfare (until Jan 2017)
  SLU Future One Health
  SLU Future Food
  Sámi and reindeer husbandry related research

  Sustainable Development Goals

  SDG8 Decent work and economic growth
  SDG12 Responsible consumption and production

  UKÄ Subject classification

  Social Sciences Interdisciplinary
  Economics

  Publication Identifiers

  DOI: https://doi.org/10.54612/a.5m806l8ijt

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/120759