Skip to main content
Report, 2023

Urfolksperspektiv på livsmedelsstrategin

Asztalos Morell, Ildikó; Falk-Eliasson, Isak; Eriksson, Robin

Abstract

Trots internationella och nationella förpliktelser att ge urfolk och samer förutsättningar att utöva sin traditionella försörjning, misslyckas staten med att leva upp till dessa. Livsmedelsstrategier från Sveriges nordligaste regioner – där samiska näringsidkare gör sina största bidrag till ekonomin – brister i hur de inkluderar ett samiskt perspektiv på livsmedelsproduktion. Strategierna nämner rennäringen och dess ekonomiska betydelse, men lyfter inte dess strukturella problem. Strategierna diskuterar inte heller andra samiska näringar (fiske, jakt, matförädling) eller statens skyldigheter mot dessa. I arbetet mot ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbara livsmedelssystem finns det möjligheter med att inkludera ett urfolksperspektiv som förbises.

Published in

SLU Future Food Reports
2023, number: 22
ISBN: 978-91-8046-803-9, eISBN: 978-91-8046-804-6
Publisher: SLU Framtidens mat, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Urban and Rural Development
Falk-Eliasson, Isak
No organisation
Eriksson, Robin
No organisation

Associated SLU-program

Future Animal Health and Welfare (until Jan 2017)
SLU Future One Health
SLU Future Food
Sámi and reindeer husbandry related research

Sustainable Development Goals

SDG8 Decent work and economic growth
SDG12 Responsible consumption and production

UKÄ Subject classification

Social Sciences Interdisciplinary
Economics

Publication Identifiers

DOI: https://doi.org/10.54612/a.5m806l8ijt

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/120759