Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2020

Insamling av kvalitetshöjande vegetationsdata från NILS för modellering och klassificering – extra insamling av data över lövskogar och fältskikt i södra Sverige samt vegetationsdata från inventeringar de svenska fjällen

Allard, Anna; Adler, Sven

Keywords

Referensdata; Vegetationsdata; Klassificering av digitala och multipla data; Modellering från digitala och multipla data; Artificiell intelligens; Maskininlärning

Published in

Publisher: Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet