Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2021

Agenda för landskapet : Specifikation – Nya kvalitetshöjande indata inför Nationella marktäckedata, NMD, version 2.0

Allard, Anna; Jönsson, Camilla; Webber, Luke; Keskitalo, Christoffer; Odentun, Petra; Glimskär, Anders; Moström, Jerker; Svanström, Stefan; Hahn, Niklas; Wester, Kjell

Keywords

Nationella marktäckedata; Referensdata; Vegetationsdata; Klassificering av digitala och multipla data; Modellering från digitala och multipla data; Artificiell intelligens; Maskininlärning

Published in


Publisher: Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet