Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Proceedings (editor)2023Open access

Vallkonferens 2023


Nilsdotter-Linde, Nilla (ed.); Bernes, Gun (ed.)

Abstract

Rapporten presenterar resultat från aktuell forskning kring såväl vallens odling och konservering som dess utnyttjande hos olika djurslag samt som protein-och energiråvara. Odlingsmaterialets produktion och näringsvärde behandlas, olika strategier och metoder för bete presenteras och vallens betydelse för klimatet diskuteras. Konferensen arrangeras av institutionerna HUV och VPE vid SLU i samarbete med Växa, Hushållningssällskapet, Greppa Näringen via Jordbruksverket och LRF.

Keywords

Vallodling; vallfoderkonservering; vallfoderutnyttjande; utfodring; näringsvärde; uthållighet; bete; skördestrategier; gödslingsstrategier; ekonomi; miljöeffekter; resiliens; idisslare; grisar; bioraffinering

Published in

Report from the Department of Crop Production Ecology (VPE)
2023, number: 34ISBN: 978-91-8046-805-3, eISBN: 978-91-8046-806-0
Publisher: Institutionen för växtproduktionsekologi, Sveriges lantbruksuniversitet