Skip to main content
Proceedings (editor), 2023

Vallkonferens 2023

Abstract

Rapporten presenterar resultat från aktuell forskning kring såväl vallens odling och konservering som dess utnyttjande hos olika djurslag samt som protein-och energiråvara. Odlingsmaterialets produktion och näringsvärde behandlas, olika strategier och metoder för bete presenteras och vallens betydelse för klimatet diskuteras. Konferensen arrangeras av institutionerna HUV och VPE vid SLU i samarbete med Växa, Hushållningssällskapet, Greppa Näringen via Jordbruksverket och LRF.

Keywords

Vallodling; vallfoderkonservering; vallfoderutnyttjande; utfodring; näringsvärde; uthållighet; bete; skördestrategier; gödslingsstrategier; ekonomi; miljöeffekter; resiliens; idisslare; grisar; bioraffinering

Published in

Report from the Department of Crop Production Ecology (VPE)
2023, number: 34
ISBN: 978-91-8046-805-3, eISBN: 978-91-8046-806-0
Publisher: Institutionen för växtproduktionsekologi, Sveriges lantbruksuniversitet

Editors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Crop Production Ecology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Nutrition and Management

Sustainable Development Goals

SDG13 Climate action
SDG2 Zero hunger
SDG12 Responsible consumption and production

UKÄ Subject classification

Agricultural Science
Animal and Dairy Science

Publication Identifiers

DOI: https://doi.org/10.54612/a.5l50sdfpvh

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/120768