Skip to main content
Magazine article, 2022

Tio år i kunskapens tjänst

Tunon, Håkan

Abstract

Sverige är ett avlångt land och snart sagt varje plats har sina särskilda biologiska resurser. De har spelat roll för kulturhistorien och lokalkulturen, och bidragit till formandet av landskapet. Detta har också bidragit till ett kunnande som kan ha ett värde för framtiden. År 2005 gavs CBM genom ett regeringsbeslut uppdraget att starta ett nationellt program för lokal och traditionell kunskap, ett arbete som varade i nästan ett decennium.

Published in

Biodiverse
2022, volume: 27, number: 3, pages: 8-9

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Urban and Rural Development

UKÄ Subject classification

Ecology
Social Sciences Interdisciplinary

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/120808