Skip to main content
Magazine article, 2022

Berättelser om vatten

Tunon, Håkan

Abstract

Vi är inne i en tid då många vattendrag återställs till mer eller mindre sina ursprungliga tillstånd. Men hur påverkas vårt sätt att se på naturen när den har restaurerats? Och spelar det roll om initiativet till restaureringen kommer från gräsrotsperspektiv eller uppifrån?

Published in

Biodiverse
2022, volume: 27, number: 3, pages: 20-21

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Urban and Rural Development

UKÄ Subject classification

Social Sciences Interdisciplinary
Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/120810