Skip to main content
Magazine article, 2022

Tillträde till kunskap : Internationella krav på forskare

Szpryngiel, Scarlett; Tunon, Håkan

Abstract

Sedan 2015 gäller EU:s lagstiftning för användning av genetiska resurser och relaterad traditionell kunskap. Vad är bakgrunden till lagen och vad innebär det för forskare i praktiken? Scarlett Szpryngiel och Håkan Tunón vid CBM arbetar med tillträde till genetiska resurser i projektet Sikta-ABS, på uppdrag av Naturvårdsverket. De skriver här om traditionell kunskap som rör genetiska resurser.

Published in

Biodiverse
2022, volume: 27, number: 3, pages: 26-27

Authors' information

Szpryngiel, Scarlett
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Urban and Rural Development
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Urban and Rural Development

UKÄ Subject classification

Globalization Studies
Genetics

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/120812