Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2023

Skatt på bränsle - hur kan fisket anpassas?

Malmström, Nils; Sidemo Holm, William; Hammarlund, Cecilia; Waldo, Staffan

Abstract

EU-kommissionen har lagt fram ett förslag på nytt energiskattedirektiv som innebär att yrkesfisket kan komma att betala bränsleskatt. Detta medför i så fall ökade kostnader och lägre lönsamhet för yrkesfisket inom EU. Syftet med denna studie är att undersöka hur fisket kan anpassa sig till en bränsleskatt genom att på olika sätt minska sin bränsleförbrukning. Våra resultat visar att fisket kan minska bränsleförbrukningen på kort sikt genom att köra långsammare och fiska närmare hamnen. På medellång sikt kan fiskare byta eller anpassa sina redskap och på lång sikt kan fiskare investera i mer bränslesnåla motorer eller behöva dra ned på fisket. För att underlätta anpassningarna kan styrmedel, såsom investeringsstöd och innovationsstöd användas. På lång sikt ger hållbart förvaltade fiskbestånd bättre förutsättningar för fisket att hantera högre bränslekostnader.

Published in

Agrifood Fokus
2023, number: 2023:1
Publisher: AgriFood Economics Centre

   SLU Authors

    • UKÄ Subject classification

     Business Administration

     Permanent link to this page (URI)

     https://res.slu.se/id/publ/120850