Skip to main content
Book chapter, 2022

Naturvård

Pettersson, Ronny; Danell, Kjell; Emanuelsson, Urban; Gustavsson, Bo; Lyhagen, Jimmy; Pettersson, Sara; Svensson, Sören

Published in

Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden / Kungl. Skogs- och lantbruksakademien
2022, number: 2022:77, pages: 242-255
Book title: Den gröna näringen under 200 år. Del 1 Historia och utveckling
ISBN: 978-91-88567-79-6, eISBN: 978-91-88567-80-2
Publisher: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

Authors' information

Pettersson, Ronny
Stockholm University
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Urban and Rural Development
Gustavsson, Bo
No organisation
Lyhagen, Jimmy
Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry (KSLA)
Pettersson, Sara
No organisation
Svensson, Sören
Lund University

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/120862