Skip to main content
Book chapter, 2022

Jakt

Danell, Kjell; Bergström, Roger; Gustavsson, Bo; Pettersson, Ronny; Pettersson, Sara; Lyhagen, Jimmy

Published in

Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden / Kungl. Skogs- och lantbruksakademien
2022, number: 2022:78, pages: 214-225
Book title: Den gröna näringen under 200 år. Del 1 Historia och utveckling
ISBN: 978-91-88567-79-6, eISBN: 978-91-88567-80-2
Publisher: Kungl. Skogs- och lantbruksakademien