Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2022

Förvaring av vattenprover inför metallanalys med ICP-MS : Avvikelse från svensk standard

Wallman, Karin; Andersson, Thomas

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö
2022, number: 2022:7
Publisher: Institutionen för vatten och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet